Organizarea „Astrei” interbelice

Ana Maria MATE


Abstract:

Marea Unire de la 1 Decembrie 1918 a însemnat deschiderea unor noi perspective, pentru mișcarea culturală românească și posibilitatea extinderii ariei de acțiune a instituțiilor culturale la nivelul întregului spațiu locuit de români. Ca promotor al ideii de unitate națională, regele Ferdinand I a primit funcția de președinte de onoare al „Astrei”, la 31 mai 1919. La Adunarea generală de la Timișoara (28–29 august 1923) s-a discutat posibilitatea extinderii activității Astrei și în alte provincii. Existau voci care acuzau Asociația de „regionalism”, de aceea Comitetul central al Astrei a înființat trei despărțăminte (unul la București și două în Basarabia), având sprijinul financiar și moral al Statului român.

Prin activitatea desfășurată, „Astra”a fost și după 1918, cel mai însemnat factor de solidarizare națională a românilor. „Astra” s-a definit ca un catalizator de energii, al cărei rol a fost acela de a promova și de a ridica toată cultura românească, limba și literatura națională, tradițiile și obiceiurile, arta și civilizația tradițională și cultă a poporului român. Prin obiectivele mari, pe care și le-a impus și le-a îndeplinit, „Astra” a contribuit la propășirea vieții materiale și spirituale a satelor românești, la creșterea numărului de biblioteci, organizații sociale și profesionale, centrale și locale și la cearea unor importante așezăminte culturale. Începutul celui de-al doilea război mondial a creat dificultăți „Astrei”, dar aceasta și-a intensificat acțiunile de susținere a eforturilor României și de continuare a activităților culturale.

Keywords: Astra, Comitetul central al Astrei, Sibiu, Statute, acțiuni culturale

Download