Profesorul, cărturarul și diplomatul Augustin Paul Delaletca. Activitatea culturală: încercările literare și activitatea publicistică. Conferințele de la Astra

Corina BRUMARU


Abstract:

În secolul al XIX-lea când în toată Europa avea loc fenomenul de formare a conștiinței naționale, în Transilvania au activat numeroase personalități pentru ridicarea gradului de cultură a neamului românesc, care să-i deschidă calea atât spre dezvoltarea economică cât și socială. Din spațiul istoric sălăjean s-au impus în rândul elitei intelectuale și politice a românilor transilvăneni, câteva nume binecunoscute ca Simion Bărnuțiu, George Pop de Băsești, Grigore Maior, Victor Deleu, Iuliu Maniu etc. Poate mai puțin pomenit de istorici a fost Augustin Paul Delaletca, cum s-a semnat în documentele oficiale. Acesta a fost sălăjeanul, cu studii filologice și teologice, care a reprezentat România în relațiile internaționale. Pentru serviciile aduse României, sălăjeanul a fost decorat în mai multe rânduri. În plan cultural Augustin Paul Delaletca, a realizat un demers de conștientizare a evoluției neamului românesc, a originilor latine ale acestuia și a avut și un remarcabil talent scriitoricesc. Din pasiunea sa pentru scris s-a născut lucrarea „Între Someș și Prut”. În cele 311 pagini ale volumului au fost editate discursuri, scrisori, lucrări cu caracter memorialistic și cercetări etnografice. S-a remarcat și ca publicist, încă din vremea studenției sale budapestane, când a scris și a trimis, în poziție de colaborator, epistole și consemnări din călătoriile sale revistei „Gazeta Transilvaniei”, unde au fost publicate. A tradus de asemenea fragmente din opere germane, care au apărut mai apoi în revistele „Familia” și „Gazeta Transilvaniei”.

Keywords: cultura neamului românesc, elită intelectuală și politică, publicist, diplomat, gazetă, activitate literară

Download