Viața cotidiană a grănicerilor înainte și după Marea Unire. Pichetele grănicerești: alimentație, igienă, festivism

Andreea DASCĂLU


Abstract:

Viața grănicerilor, s-a desfășura în cadrul comunelor grănicerești după o serie de reglementări politico-administrative ale Curții de la Viena. Instituțiile imperiale s-au îngrijit de asigurarea unui nivel de trai ridicat, emițând o serie de dispoziții, privitoare la soluționarea unor probleme și desfășurarea activităților în comunele grănicerești, pentru ca grănicerii să-și poată desfășura atribuțiile militare. Primele mențiuni legate de pichetele grănicerești din țările române apar după 1830 când, odată cu apariția Regulamentului pentru carantine, acestea sunt înființate pentru a acoperi nevoile locative ale soldaților care executau serviciul de carantină și pază al hotarelor.

Treptat, pe parcursul secolului XX, starea pichetelor s-a îmbunătățit considerabil, acestea devenind adevărate gospodării. Comandantul Corpului de grăniceri era cel care coordona și oferea sfaturi privind organizarea acestora. Pichetele trebuiau să reprezinte adevărate exemple de organizare, atât pentru grăniceri și familiile acestora, cât și pentru întreaga comunitate. Fiecare pichet avea în componență o grădină mai mare ori mai mică, în funcție de spațiul disponibil, pentru a asigura necesarul de hrană al soldaților. Interesul grănicerilor pentru agricultură a crescut, aceștia reușind să-și asigure necesarul alimentar din producțiile proprii. În vederea realizării acestui lucru au recurs atât la dezvoltarea extensivă a agriculturii, prin mărirea suprafețelor cultivate, cât și intensivă, prin perfecționarea modului de cultivare. 

Alimentația grănicerului era alcătuită din produse, preparate după modelul gospodăriei țărănești. Îmbunătățirea igienei grănicerilor a fost o preocupare constantă, mai ales din cauza riscului epidemic. Din viața cotidiană a grănicerilor nu lipseau nici momentele de sărbătoare, cele religioase fiind petrecute, cel mai adesea în sânul familiei iar cele naționale fiind celebrate alături de camarazi.

Keywords: grăniceri, pichete grănicerești, viață cotidiană, alimentație, igienă, festivism

Download