Școala de la Nürnberg și începuturile ex-libris-ului artistic

Clara FULEA


Abstract:

Gravorii și pictorii care fac parte din „Școala de la Nürnberg” și, în special, cei din grupul „micilor maeștri” (kleinemeister) au transformat ex-libris-ul, dintr-o simplă marcă de proprietate, care reproducea doar blazonul sau numele proprietarului, într-o operă de artă. Ei au adăugat elementelor originale ale ex-libris-ului ornamente, care cu timpul au ajuns să fie mai importante decât blazonul sau au înlocuit însemnele heraldice, cu o imagine alegorică, semnificativă pentru proprietar. Cei mai mulți producători de ex-libris-uri din Nürnberg și din orașele învecinate erau și pictori renumiți, care au fost influențați de Albrecht Dürer, cel mai important reprezentant al Renașterii din nordul Europei. În acest articol sunt analizate contribuțiile stilistice ale celor mai importanți gravori din Școala de la Nürnberg, acestea fiind ilustrate și cu ex-libris-uri reprezentative. De asemenea, în cazurile în care era posibil am adăugat și schițe biografice, necesare pentru înțelegerea traiectoriei artistice a gravorilor, care au făcut din ex-libris o mică operă de artă.

Keywords: ex-libris, istoria artei, istoria cărții, cultură, gravori, heraldică, Europa

Download