Pavilioanele Expoziției jubiliare din 1906

Ioana REPEDE


Abstract:

În Expoziția jubiliară din 1906 au funcționat diferite pavilioane românești și străine, organizate la cererea guvernului și a unor importante personalități politice și culturale. De asemenea, au funcționat și pavilioane ale unor întreprinzători particulari: Societatea meseriașilor, Zamfirescu - ciocolată, Capșa - cofetărie, Carol Gőbl – tipografie, Moldoveanu Rizescu – pânzeturi ș.a. Palatul Artelor, a fost una din clădirile cele mai impunătoare din cadrul Expoziției. Palatul a fost inaugurat la data de 17 august 1906, în prezența Comisarului general Dr. Constantin I. Istrati, a lui Ion N. Lahovari și a unui numeros public.

În cadrul Pavilionului Regal se afla expusă Coroana de oțel și o serie de steaguri de război. Pavilionul Etnografic al românilor de peste Munți se afla în spatele Palatului Artelor. În cadrul acestui Pavilion au expus românii din Bosnia, Herțegovina, Basarabia, Istria. În cadrul acestui Pavilion au fost expuse: bustul mitropolitului Șaguna; portretul episcopului Klein; hărți etnografice, economice; fotografii cu peisaje și vederi de peste munți. De asemenea, a fost expusă și o colecție de costume populare, precum și prosoape lucrate cu motive naționale.

Dintre pavilioanele străine care au funcționat de-a lungul Expoziției menționăm: pavilioanele Italiei, Elveției, Serbiei, Franței, Austriei, Ungariei, Germaniei și Comisiei Europene a Dunării de la a cărei înființare se împlineau cincizeci de ani. Pavilionul Austriei a fost organizat de Camera de Comerț din Viena. Pavilionul era compus dintr-un pavilion principal și din Pavilionul Bucovinei și al Societății de Salvare din Viena. Pavilionul Ungariei era situat în fața Pavilionului Austriei și expunea produse ale industriei ungare precum: mașini agricole, obiecte de fierărie, unelte de lemn și de fier, produse agricole, produse ale fabricilor de ceramică și ale minelor din Ungaria. Participarea la Expoziție a românilor din Ardeal a fost oprită de către guvernul ungar. Ca urmare, „Astra” a încurajat pe ardeleni și bănățeni să viziteze Expoziția din Capitala României. În cadrul Expoziției au fost organizate și o serie de concursuri de frumusețe și parade cu costume populare.

Keywords: Expoziția jubiliară din 1906, Palatul Artelor, pavilioane, expozanți, concursuri, parade

Download