Comportament matrimonial în comunitatea ortodoxă din Susenii Bîrgăului între 1901-1930

Iulius-Liviu UȘERIU


Abstract:

Explorarea comportamentul matrimonial, din Susenii Bîrgăului, în primele trei decenii ale secolului XX, oferă date despre interacțiunea dintre indivizi, familie și societate și a raporturilor cu autoritățile ecleziastice sau laice. Dinamica nupțialității a fost puternic influențată de laicizarea mariajului, prin omiterea de către Stat a consimțământului dat de Biserică. La fel de mare influență au avut condiționările specifice, prescrise de confesiunea ortodoxă, apoi de calendarul muncilor agricole și, nu în ultimul rând, de „legile nescrise” ale constrângeri familiale, ce variau în funcție de avere, interese, statut sau rudenie. Primul deceniu al secolului XX poate fi caracterizat prin tendința degresivă a numărului de căsătorii în comparație cu deceniul nouă al secolului XIX, astfel se înregistrează o medie de cinci căsătorii pe an, excepție făcând anii 1906 când sunt înregistrate 13 căsătorii, 1907 cu zece căsătorii și 1910 cu unsprezece căsătorii. În anii 1911 și 1912, în comunitate s-a realizat o creștere a numărului de căsătorii încheiate pe an.

Marele Război a pus la încercare comunitatea Susenii Bîrgăului prin cei 124 bărbați mobilizați, bărbați tineri sau bărbați tineri căsătoriți. Dintre aceștia 26 de bărbați au murit sau au fost declarați dispăruți, ceea ce ne arată o altă fațetă a destructurării cuplului. Din cauza amplorii Primului Război Mondial - timp în care tinerii bărbați sunt încorporați- următorii ani s-au deosebit printr-un număr redus de căsătorii: anul 1914 cu 7 căsătorii, din care trei sunt în toamnă după izbucnirea conflagrației, 1915 cu două căsătorii, 1916 și 1917 cu nici o căsătorie consemnată, 1918 cu patru căsătorii din care trei sunt în lunile octombrie și noiembrie, aproape de deznodământul războiului. În 1919 s-au înregistrat 13 căsătorii, iar în 1920 doar 8 căsătorii. Variațiile contractelor matrimoniale au o serie de cauze locale.

Keywords: Susenii Bîrgăului, Marele Război, regim demografic, statistică demografică, comportament matrimonial, căsătorii

Download