Rolul fundațiilor în formarea intelectualității române din Ungaria de azi în secolele al XIX-XX-lea

Maria BERÉNYI


Abstract:

Pentru românii afl ați in imperiul habsburgic, viața artistică și intelectuală se desfășura în jurul bisericilor și mănăstirilor. Aici s-au dezvoltat și creat primele școli și publicații, precursoare ale formării inteligenței române cunoscute sub denumirea de Școala Ardeleană. Toată această trezire transilvană s-a materializat într-o vasta mișcare culturală care, a pus drept prim scop problemele naționale. Instituțiile culturale române au jucat un rol important în lupta românilor pentru libertate și identitate. De asemenea, toate manifestațiile culturale și artistice a românilor transilvăneni au fost sprijinite de clasa politică, contribuind la întărirea sentimentului de identitate etnică.

Importante centre de cultură și educație s-au înfi ințat la Oradea, Arad, Timișoara, Cluj-Napoca, Sibiu și Budapesta care, au avut un rol copleșitor în formarea intelectualității românești din Transilvania între secolele XIX – XX. Românii din Ungaria și Transilvania au înțeles că formarea unei elite intelectuale, și în special evoluția societății românești într-un imperiu multinațional, depinde de progresul cultural. Lipsa prosperității economice a clasei sociale românești cât și slaba reprezentare românească în centrele urbane, formarea clasei intelectuale românești a fost rezultatul unui efort colectiv, prin înfi ințarea de fundații și asociații care, în limita posibilităților au alocat burse. În acest efort colectiv au contribuit Fundația Gojdu, Nicolae Jiga, Elena Ghiba-Birta, Teodor Papp, Alexandru Nedelcu, Petru Tegle etc., administrate de biserica ortodoxă română.

Cultura românească s-a păstrat și răspândit prin biserică și școală. Aceste două instituții au fost sprijinite de societăți culturale și de către români înstăriți care au putut să înfi ințeze fundații locale. Unul dintre principalele scopuri al acestor fundații a fost să ajute fi nanciar studenții cu posibilități materiale reduse, pentru a putea să-și fi nalizeze studiile, contribuind prin această cale la dezvoltarea conștiinței maselor în apartenența la identitate etnică. În comunitățile românești din Transilvania și Ungaria, efortul formării și creării unei inteligențe a fost rezultatul unei solidarități colective, un efort asumat în primul rând de biserici și comunități locale prin diverse forme cu caracter privat.

Keywords: fundații culturale, studenți români în Transilvania și Ungaria, școlarizare, identitate etnică, mișcare națională

Download