O Astră în Nord-vestul țării: Despărțământul Sătmar-Ugocea al Astrei (1898-1940)

Robert Marcel HART


Abstract:

Asociațiunea transilvană a urmărit inițierea și susținerea unei activități literare și științifi ce, grupând în jurul său întreaga intelectualitate românească. Dorința membrilor Asociațiunii din comitatele Maramureș și Satu Mare de a se înfi ința un despărțământ în acest ținut, este exprimată în scrisoarea lui Mihail Pavel (vicar al Maramureșului), trimisă Comitetului central al Asociațiunii la Sibiu. Prin hotărârea Comitetului central al Astrei, Gheorghe Pop de Băsești a fost încredințat cu organizarea unui despărțământ în Sătmar. Printre cei dintâi membri sătmăreni ai Astrei, s-a afi rmat profesorul de limba română din Satu Mare, Petru Bran, animator al vieții culturale sătmărene, care a fi gurat în analele Asociațiunii printre primii membri cotizanți de la înfi ințarea Astrei în 1861. Despărțământul Sătmarului se extindea peste trei comitate și „singura inteligență” o formează preoțimea rurală, dar și dăscălimea. În ziua de 16 februarie 1868 s-a constituit despărțământul Sătmar-Ugocea al Astrei, după numele comitatelor Sătmar, respectiv Ugocea. Sediul despărțământului a fost stabilit la Seini, situat aproximativ la egală depărtare de cele două județe: Satu-Mare și Maramureș. Înfi ințarea reuniunilor cercuale și agenturelor comunale a fost hotărâtă în adunarea generală din 10 august 1869, de la Șomcuta Mare, a izvorât din necesitatea unei legături mai apropiate și directe cu membrii săi din toate ținuturile Transilvaniei cu locuitorii din cele mai îndepărtate așezări. Astra sătmăreană și-a creat în acestă parte a țării un renume deosebit prin toate manifestările desfășurate: religioase, educaționale, culturale și artistice. După semnarea Dictatului de la Viena (1940) și cedarea Ardealului de Nord către Ungaria, activitățile Astrei se reduc simțitor și datorită presiunilor, încetează. În 1948 regimul comunist numește un nou consiliu de conducere, iar în octombrie 1950, s-a decis desfi ințarea integrală a Asociațiunii.

Keywords: mișcare culturală, identitate națională, Astra, despărțăminte, Petru Bran, Satu Mare

Download