Thalia în Transilvania. Societatea pentru fond de teatru român (1870)

Silviu-Larion NICOARĂ


Abstract:

În Transilvania spectacolele teatrale au fost introduse în școli, încă din secolul al XVIII-lea. Tinerii școlari din Blaj jucau piese, cu caracter religios, care îndemnau la moralitate și la solidaritate etnică. Între anii 1839-1848 încercările de înfi ințare a unei societăți teatrale nu au dat rezultate bune, publicul fi ind delectat doar de diletanți.

Principalele probleme au fost lipsa fondurilor, lipsa actorilor și prejudecățile publicului față de teatru. Susținerea teatrului național a venit din partea Astrei și a presei ardelene, în special din partea revistei „Familia”, condusă de Iosif Vulcan. Din multitudinea de societăți, asociații sau reuniuni culturale, care au susținut teatrul românesc, cea mai importantă a fost Societatea pentru fond de teatru român, fondată la Deva, în 1870. Organizarea Societății a fost încredințată lui Iosif Hodoș, Iosif Vulcan, Alexandru Mocioni, Vincențiu Babeș și alții. Membrii Societății susțineau, prin cuvântări și disertații, importanța teatrului, pentru păstrarea limbii și culturii naționale. La adunările și sărbătorile Societății se țineau concerte, baluri și expoziții de artă. Societatea s-a lovit constant de greutăți fi nanciare și de construirea unui repertoriu național.

Keywords: Transilvania, teatru național, repertoriu dramatic, Societatea pentru fond de teatru român

Download