„Societatea de lectură Iulia” a studenților români de la Universitatea din Cluj

George Andrei IAVORENCIUC


Abstract:

Această lucrare oferă o istorie a primei societăți a studenților români de la Universitatea din Cluj, și anume „Societatea Iulia“. Prin desfășurarea activității sale într-o perioadă în care naționalismul maghiar era la apogeu, 1872-1884, această societate culturală a avut ca obiectiv principal, cultivarea limbii și literaturii române. Mentorul său și primul președinte a fost Grigore Silași, un teolog erudit și fi lolog și, de asemenea, primul profesor de literatură română la Universitatea din Cluj. Prin urmare, această lucrare prezintă obiectivele societății principale și structura acestuia, membrii săi, activitățile și importanța lor pentru comunitatea românească din Cluj și, de asemenea, o scurtă prezentare a evenimentelor care au dus la suspendarea activității sale în 1884.

Keywords: societate de lectură, Universitatea din Cluj, secolul XIX, Grigore Silași, naționalism

Download