Donații, fonduri și fundații la Universitatea din Cluj, 1920-1947 (II)

Mihai Teodor NICOARĂ


Abstract:

Din primul deceniu de existență Universitatea din Cluj a benefi ciat de sprijinul fi nanciar și material al multor donatori, din țară și din străinătate. Sextil Pușcariu, Emil Racoviță sau Ioan Lupaș, au făcut apel la personalități sau la fundații generoase, dispuse să sporească patrimoniul universitar. Cele mai importante au fost donația și Fundația „Virgil Ciofl ec” (1929), Donația „Anastase Simu” (1929), Donația pentru premii, „Emil Panaitescu”(1930), Donațiile doamnei Anna Hemmerle (1930, 1934, 1937, 1939), donația Patriarhul Miron Cristea (1931 și cea a Episcopiei Române Unite din Oradea (1933), Donația fraților Liviu și Iulian Marțian (1938). Aceste diverse donații au constat în bani, opere de artă, cărți, monede, medalii și altele. Unele s-au adresat direct unor Institute universitare, altele au susținut întreaga activitate universitară. Donațiile și fundațiile au contribuit la îmbogățirea patrimoniului cultural și științifi c universitar, una dintre marile realizări fi ind prima Pinacoteca din Cluj. Donațiile au fost gesturi de prețuire a Universității clujene și un mijloc de susținere a învățământului superior românesc.

Keywords: Universitatea din Cluj, donație, fundație, fond universitar, Pinacotecă

Download