„Șoimii Carpaților”, în slujba națiunii

Ana Maria MATE


Abstract:

Pe parcursul perioadei interbelice românești au existat o serie de instituții special create în perioada interbelică, cu rol în educarea tineretului, cum ar fi  Serviciul Social și/sau Straja Țării. Educația fi zică și jocurile sportive făceau parte din programele acestora, fi ind puse în legătură cu igiena și întărirea organismului. De exemplu, organizarea de cursuri de educație fi zică era parte din sarcinile trasate echipelor studențești trimise la sate. Nu se poate vorbi însă despre un program coerent de studiu al culturii fi zice, ci despre planuri de educație integrală (corporală, morală sau economică, deopotrivă), aspecte strict necesare pentru disciplinarea și progresul lumii rurale. În urma numeroaselor demersuri, se constituia la 15 ianuarie 1929, asociația „Șoimii Carpaților”, care avea să fi e recunoscută ca persoană morală și juridică prin decizia Tribunalului Cluj, Nr.652, din 9 noiembrie 1929. La o primă întâlnire s-a format o echipă de 24 de tineri care aveau peste 18 ani, fi ind conduși de profesorul Simeon Ilieșu, pentru a face propagandă în rândul populației românești de la sate și orașe. Asociația a decis să primească membrii între 18 și 35 de ani, „șoimanii”, pentru a fi  „instruiți în vederea formării unui mănunchiu de viitori conducători de unități. Înscrierile au început cu ziua de 15 ianuarie 1930 și au ținut până în martie 1930. Au fost primiți bărbați, femei de diferite profesiuni: medici, profesori, funcționari, tipografi , librari, industriași. Alături de membrii fondatori înscriși, și-au mai cerut înscrierea încă 200 persoane, dintre care 130 bărbați și 70 femei. Însă, în primăvara anului 1939, activitatea Șoimilor Carpaților pe fondul agravării situației internaționale ce dusese și la mobilizări masive de trupe și pe teritoriul României. Însă, faptul cel mai dureros s-a produs după Dictatul de la Viena, din 30 august 1940, când patru din cele mai active cohorte, și anume Cluj, Mureș, Someș, Satu Mare, cu un total de 177 de unități dintr-o sumă de 208, au dispărut prin înglobarea respectivelor județe în teritoriul cedat Ungariei.

Keywords: Astra, igienă, medicină, biopolitică, eugenie, sport, educație, disciplină

Download