Uniformle Armatei Române (1830-1878)

Cora BRUMARU


Abstract:

Împrejurările politice și economice din veacurile precedente au făcut ca Principatele Românești să nu aibă la începutul secolului XIX, o putere militară organizată. În același timp, Rusia care în înaintarea sa spre Constantinopol, ocupase Principatele și se gândea la încorporarea lor, a fost silită în urma războiului din 1828-1829 să se mulțumească cu un condominium ruso-turcesc asupra lor, Moldova și Muntenia fi ind socotite sub suzeranitatea turcească și protectoratul rusesc.

Prin noile Constituții (denumite Regulamente Organice) impuse Principatelor Românești, rușii au creat din nou oștirea moldovenească și muntenească, dar le creaseră după chipul și asemănarea armatelor lor și le dăduseră numai menirea de poliție.

În acest veac armata a muncit cu vrednicie, dezvoltându-se mereu, eliberându-se de sub stăpânirea străină, a participat la evenimentele din 1848 și la mișcarea pentru Unire. Cu toate că uniformele s-au schimbat de mai multe ori, după infl uențele rusești, franceze, germane și apoi iar franceze, sub care s-a dezvoltat armata, conform nevoilor vremilor mai noi, inima care a bătut sub toate felurile de mundiruri, tunici și bluze nu s-a schimbat, ci a fost mereu românească.

Keywords: oștire, constituție, Principatele Române, uniforme militare, război, stăpânire străină, unire

Download