100 de ani în locuri și surse – memoria Marelui Război

Gheorghe NEGUSTOR


Abstract:

Practicile comemorative care s-au succedat în societatea românească după încheierea primului război mondial au fost puțin analizate de specialiști. Mult timp, istoriografi a românească a prezentat memoria războiului drept o imagine a practicilor comemorative ale unității naționale. Diferențierile surprinse de istoricul Maria Bucur și schema propusă de istoricul francez Stéphane Audoin-Rouzeau reprezintă punctul de plecare al acestui articol. Pornind de la noi surse, locuri și manifestări ale memoriei Marelui Război, avem în vedere o reinterpretare a modului cum este aceasta asumată, trăită și redată atât la nivel personal, cât și colectiv.

Keywords: Marele Război, experiența războiului, memorie individuală și memorie colectivă, surse și locuri ale memoriei

Download