Incursiune în istoria ex-libris-ului heraldic: sec. XVI-XIX

Clara FULEA


Abstract:

Apărut ca o metodă de afi rmare a proprietății asupra unei cărți sau de delimitare a unei colecții de cărți ex-libris-ul a depășit condiția de semn al proprietății devenind o mică operă de artă. Originile sale sunt strâns legate de utilizarea semnelor heraldice însă, chiar și la începuturile sale, ex-libris-ul cuprinde uneori elemente suplimentare care exprimă aspecte mai puțin formale decât cele legate de blazon. O a doua etapă a evoluției ex-libris-ului marchează desprinderea sa de heraldică și apropierea de zona miniaturilor artistice. În această etapă pictori și gravori cunoscuți sunt angajați, pentru a crea ex-libris-uri, iar acestea cuprind o mare varietate de teme – portrete ale proprietarilor, peisaje, obiecte, animale, alegorii, nuduri etc. Imaginile din ex-libris sunt deseori însoțite de o deviză sau de un citat considerat a fi  reprezentativ. În cazul ex-libris-uri-lor, care au aparținut unor personalități istorice, acest citat poate să ne releve un aspect inedit legat de viața lor privată.

În articol sunt expuse câteva momente importante legate de istoria ex-libris-ului din unele țări europene și din arealul țării noastre. Spre deosebire de alte țări, în care ex-libris-urile sunt folosite curent încă din secolul XVI, în Țările române și Transilvania ele apar mai târziu fi ind adoptate pe scară largă doar din secolul XIX. Lucrările care analizează ex-libris-urile din România sunt puține și de obicei tratează unele aspecte particulare legate de subiect – ex-libris-urile heraldice, tehnici tipografi ce folosite pentru realizarea gravurilor sau ex-libris-urile dintr-o colecție muzeală sau particulară. Datorită acestui fapt, cercetarea domeniului poate scoate la iveală aspecte inedite, neexplorate încă de alți autori.

Keywords: ex-libris, heraldică, istoria cărţii, gravori, istoria artei, Transilvania, cultură, perso-nalităţi istorice

Download