Eutanasia ca responsabilitate a lumii medicale

Iulia Maria PUIE


Abstract:

Apariția vieții este în indisolubilă legătură cu moartea, element necesar pentru perpetuarea naturii și a umanității. Prețuirea vieții a reprezentat o chintesență culturală a multor civilizații, de fapt a tuturor civilizațiilor trecute, în ciuda faptului că de-a lungul istoriei moartea provocată a fost considerată un fenomen atât legal cât și moral.

Moartea a fost, este și va rămâne unul dintre cele mai intrigante subiecte ale discuțiilor oamenilor de știință, a fi losofi lor, psihologilor, a medicilor și a juriștilor. Practic, ea este prezentă peste tot, în mințile și pe buzele tuturor oamenilor, în ciuda negărilor și a aparenței tabuului. Moartea însă, deși este cel mai sigur lucru al vieții, poate surveni sub nenumărate forme și din nenumărate motive. Forma sa cea mai aprig dezbătută, contestată și solicitată deopotrivă, care suscită oamenii de știință la cele mai multe dispute este cea sub formă de moarte la cerere, sau, cu alte cuvinte, eutanasia.

Keywords: moarte, viață, demnitate, eutanasie

Download