Pregătirea tineretului pentru apărarea patriei. Legea nr. 33/1968

Silviu Caius BEJINARU


Abstract:

În acest studiu am evidențiat câteva aspecte privind tradiția pregătirii tineretului pentru apărarea patriei în România și modul în care Ceaușescu a profi tat de invadarea Cehoslovaciei pentru a readuce în atenția publică, subiectul apărării naționale. În perioada interbelică, în afara serviciului militar obligatoriu, au existat anumite inițiative de implicare a tineretului în sistemul de apărare națională. Prin Legea nr. 83/1934 devenea obligatorie pregătirea premilitară a tinerilor cu vârste cuprinse între 18 și 20 de ani, ce consta în activități sportive, cultural-patriotice și muncă în folosul comunității.

În august 1968, când trupele Tratatului de la Varșovia au invadat Cehoslovacia, Ceaușescu (un contestatar al infl uenței sovietice în celelalte țări socialiste și care s-a declarat anterior de partea lui Dubcek) a protestat ferm contra acestei acțiuni și a anunțat formarea imediată a „gărzilor patrotice”, alcătuite din muncitori, țărani și intelectuali, pentru apărarea țării. În acest context, sub pretextul duratei scurte a stagiului militar obligatoriu și în scopul asigurării unor forme organizate de pregătire a tineretului pentru apărarea patriei, Marea Adunare Națională a adoptat Legea nr. 33/1968. Ea stipula participarea tinerilor (băieți și fete) la un program de pregătire, ce consta în special, în trageri cu arma și alte cursuri de formare militară. Programul era coordonat de Uniunea Tineretului Comunist, în colaborare cu Ministerul Forțelor Armate și Ministerul Afacerilor Interne.

Keywords: comunism, tineret, gărzi patriotice, U.T.C., pregătire militară, lege

Download